Očkování

POVINNÉ OČKOVÁNÍ

Povinné očkování je dané vyhláškou č. 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů a je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou. Na očkování jsou děti zvané zdravotní sestrou podle harmonogramu povinného očkování uvedeného v následující tabulce.

9. týden Infanrix Hexa, Hexacima
4. měsíc Infanrix Hexa, Hexacima
12. měsíc Infanrix Hexa, Hexacima
15. měsíc Priorix
5. – 6. rok Adacel, Priorix
10. rok Boostrix Polio

OČKOVACÍ LÁTKY

Infanrix Hexa, Hexacima:

tetanus, černý kašel, záškrt, obrna, žloutenka typu B a bakterie haemophilus influenzae

Priorix:

zarděnky, spalničky, příušnice

Adacel:

záškrt, tetanus, černý kašel

Boostrix Polio:

záškrt, tetanus, černý kašel, obrna

Očkování na tuberkulózu (TBC), které bylo dříve povinné, je pouze u indikací stanovených ve vyhlášce.

OČKOVÁNÍ V ROCE 2021

V roce 2021 budou očkované děti narozené v roce 2011 na tetanus, obrnu a černý kašel. Očkování bude provedeno po datu narození.

NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ

Nepovinné očkování je hrazeno zdravotní pojišťovnou částečně s doplatkem pojištěnce nebo jeho zákonného zástupce. Očkování probíhá na základě předchozí dohody s lékařem.

09. týden Rotarix (2 dávky) nebo Rotateq (3 dávky)
03. měsíc Bexsero
04. měsíc Prevenar 13 nebo Synflorix
05. měsíc Bexsero
06. měsíc Prevenar 13 nebo Synflorix
12. měsíc Prevenar 13 nebo Synflorix
13. měsíc Bexsero
18. měsíc Nimenrix
13. rok Cervarix, Gardasil nebo Gardasil 9

OČKOVACÍ LÁTKY

Rotarix:

střevní rotavirové infekce, které způsobují kojenecký průjem, toto očkování se podává do úst, bez aplikace injekce, podávají se celkem 2 dávky

Rotateq:

střevní rotavirové infekce, které způsobují kojenecký průjem, toto očkování se podává do úst, bez aplikace injekce, podávají se celkem 3 dávky

Prevenar 13:

pneumokoková onemocnění – 13 kmenů pneumokoka, způsobuje např. záněty středního ucha, záněty plic

Synflorix:

pneumokoková onemocnění – 10 kmenů pneumokoka

Cervarix:

proti papilomavirům způsobující rakovinu děložního čípku

Gardasil a Gardasil 9:

proti papilomavirům způsobující rakovinu děložního čípku a genitální bradavice

DALŠÍ MOŽNOST OČKOVÁNÍ

Pojištěnec či zákonný zástupce si vybírá očkování sám a sám si je hradí v plné výši.

Klíšťová encefalitida

Onemocnění přenáší klíště

FSME nebo Encepur:

základní očkování 3 dávky
1. přeočkování po 3 letech
a další vždy po 5 letech

Plané Neštovice

Varilrix:

základní očkování 2 dávky

Žloutenka typu A

Havrix:

základní očkování 2 dávky

Meningokok skupiny B

Doporučujeme podat před nástupem do kolektivu.

Bexsero, Trumemba:

základní očkování 1 dávka
přeočkování vždy po 5-7 letech

Meningokok skupiny A, C, W, Y

Doporučujeme podat před nástupem do kolektivu.

Menveo, Nimenrix:

základní očkování 1 dávka
přeočkování vždy po 5-7 letech

Chřipka

Očkuje se před výskytem onemocnění v podzimních měsících.